Skip to main content

I disse dager er det ikke uvanlig å sette bort en del av husarbeidet. Da får du frigjort tid, enten målet er å kunne jobbe mer eller ha kvalitetstid med familien.

Her går vi gjennom reglene og gir deg råd om hvordan du får en vaskehjelp som gjør det både rent – og hvitt.

Leie inn privatperson

En aktuell løsning for mange, er at man leier inn en privatperson som kommer hjem til seg og gjør jobben. Kanskje er det en man har fått anbefalt via bekjente? Du kan kjøpe tjenester fra en privatperson for opptil 60 000 kr i løpet av et år, uten at du må betale arbeidsgiveravgift.

I tillegg må følgende krav være oppfylt:

  • 60 000-kronersgrensen gjelder hver husstand, ikke hver person i husstanden
  • Arbeidet skjer i hjemmet/hagen, på hytta eller på bilen
  • Du betaler som privatperson, ikke som et firma
  • Du avtaler direkte med den/de som jobber for deg
  • Den som utfører jobben kan ikke ha firma i samme bransje

Betale ut lønn: Når du skal betale lønn, logger du inn på Altinn og fyller ut Skjema om lønnet arbeid i hjemmet. Inne i Altinn henter du skattekortet og registrerer lønnen i samme skjema. Du trenger navn og fødsels- og personnummer til den som skal ha betalingen.

Det er enklest å levere skjemaet elektronisk på Altinn. Du får da et KID-nummer som du også skal bruke senere.  Når du skal betale lønn til vaskehjelpen, trekker du skatt og betaler det inn til din kommune. Betalingen merkes med KID-nummeret du fikk da du fylte ut skjemaet.

Les mer på handlehvitt.no.

Skattefri julevask og andre småjobber

Bruker du 6000 kroner eller mindre på innleid arbeidskraft, er det skattefritt. Da gjelder de samme kriteriene som i listen over. Hver person som jobber for deg kan altså ikke få betalt mer enn 6000 kr, men du kan hyre inn ulike personer til småjobber, så lenge totalen ikke blir større enn 60 000 kr.

Du kan for eksempel leie inn en person til å ta julevasken, en til å male garasjen, en til å klippe plenen og en til å ta flyttevasken.

Les også: Hvilke inntekter er skattefrie?

Hva med kontrakt, sykepenger og feriepenger?

Dersom du har avtalt at vaskehjelpen skal komme til deg på faste dager/tider, blir det litt mer komplisert. Det skilles nemlig mellom enkeltstående oppdrag og lønn for arbeid som er utført i et tjenesteforhold. (skatteetaten.no)

Tjenesteforhold: arbeidet er av fast og av varig karakter. Det kan for eksempel innebære at du har en vaskehjelp som kommer på faste dager. Da har du plikt til å betale feriepenger (sette av penger i opptjeningsåret) og sykepenger.

Enkeltstående oppdrag: Er arbeidet oppdragsbasert, altså at du ber vaskehjelpen komme når du har behov, er saken enklere. Da har du ikke plikt til å betale verken feriepenger eller sykepenger.

HUSK: begge parter har rett på en skriftlig avtale. Avtalen bør si noe om arbeidsoppgaver, lønn og arbeidstid.

Slippe å tenke: Bruke firma

En enkel, men dyrere løsning er å bruke et firma til å gjøre jobben. Da overlater du all jobben til dem, også papirarbeidet. Et søk i Arbeidstilsynet sitt renholdsregister gir deg svar på om firmaet du vurderer å bruke er lovlig drevet.

Vær obs på at du må regne med å betale høyere timepris når du benytter et firma.