Skip to main content

Det er ikke all inntekt du behøver å skatte av, og vet du hvilke regler som gjelder, kan du tjene noen ekstra tusenlapper i måneden. Få en innføring i skattefri inntekt.

Har du en hobby ved siden av jobben som kan gi mer penger på konto hver måned, for eksempel en blogg eller salg av hjemmesnekra fuglekasser? Kanskje har du malt huset til naboen, eller flislagt badet? Dette må du vite om skattefri inntekt.

Arbeid for privatpersoner

Inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig, men det finnes skattefritak når lønnsmottakeren utfører arbeid i hjemmet eller på hytta til den som betaler. Du kan faktisk tjene flere tusenlapper skattefritt, men da må følgende kriterier være oppfylt:

  • Den totale lønnen kan ikke utgjøre mer enn 6000 kroner i året per oppdragsgiver. 
  • Arbeidet må skje i arbeidsgivers hjem, hage, hytte eller på bilen.
  • Arbeidsgiveren må betale lønnen som privatperson, ikke gjennom firmaet sitt.
  • Arbeidsgiveren kan ikke gå gjennom firmaet du jobber i, men må hyre inn deg som privatperson.
  • Du som arbeidstaker kan ikke ha et firma i samme bransje. Driver du et malerfirma, kan du ikke male huset til naboen skattefritt.

Du kan tjene inntil 6000 kroner fra flere personer, uten at du behøver å skatte. Beløpet kan imidlertid havne i skattemeldingen dersom arbeidsgiveren har sendt a-melding til Skatteetaten om lønn for arbeid i hjemmet under 6000. Da må du selv gå inn og stryke dette fra post 2.1.1 i skattemeldingen.

Dette er en ordning som passer godt når arbeidsgiver har enkeltutbetalinger for arbeid i tilknytning til egen bolig. Blir det veldig mange slike småjobber, kan du bli regnet som næringsdrivende, og all inntekten blir skattepliktig. Det er imidlertid ingen fast grense for når dette inntreffer. 

Arbeid for selskaper

Det er mulig å ta på seg lønnede oppdrag for firmaer og organisasjoner uten å betale skatt. Da kan ikke den samlede inntekten du mottar overstige 1000 kroner årlig. Blir du spurt om å holde et foredrag for et selskap, blir lønnen altså skattefri dersom du mottar inntil 1000 kroner.

Det er mulig å tjene 1000 skattefrie kroner fra flere selskaper i året. Tjener du mer per oppdrag, blir hele beløpet skattepliktig.

Dersom du har verv i det som regnes som skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, kan du tjene inntil 10.000 kr skattefritt per år. Du kan lese mer om dette på Skatteetaten sine sider. Hvis du ikke vet om en organisasjon er å anse som skattefri, kan du kontakte skattekontoret og få en konkret vurdering.

Skattefrie boliginntekter

Du som eier egen bolig har flere muligheter for skattefri inntekt. Selger du huset med gevinst, er overskuddet skattefritt, men kun hvis du selv har bodd der i minst 12 av de siste 24 månedene. Du må skatte 22 prosent hvis du har bodd der kortere.

Vil du å leie ut kjellerleiligheten, eller kanskje et rom i huset? Inntekten er skattefri dersom utleiedelen utgjør mindre enn halvparten av boligen, og leieforholdet varer i minst 30 dager. Du må skatte 22 prosent hvis du leier ut mer enn halvparten av boligen.

For kortidsutleie kom det nye regler fra og med inntektsåret 2018. Leier du ut boligen i mindre enn 30 dager, kan du leie ut for maksimalt 10.000 kroner før du må skatte. Deretter er 85 prosent av inntekten skattepliktig. Av dette må du betale 22 prosent skatt.

Fribeløpet på 10.000 gjelder boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold. Med andre ord kan du ikke få skattefri leieinntekt fra neste leieboer etter at du har passert grensen på 10.000. Disse reglene gjelder både om du leier ut hele eller deler av boligen du bor i, eller om du leier ut hytta.

Andre skattefrie inntekter

Inntekter som stammer fra hobbyvirksomhet er i hovedsak skattefrie, men grensen mellom hobby og næringsvirksomhet er ikke klart definert i loven. Det er derfor ingen beløpsgrense som avgjør når aktiviteten blir til en virksomhet. Skatteetaten vurderer hvert enkelt tilfelle for å sjekke om virksomheten

  • drives for egen regning og risiko.
  • har et visst omfang.
  • er egnet til å gå med overskudd over tid.
  • tar sikte på en viss varighet.

Les også: Skattefrie hobbyinntekter

Frikort ved lave inntekter

I arbeidslivet må du skatte av inntekten din. Unntaket er når du tjener mindre enn 55.000 kroner i året. Da skal du nemlig bestille frikort fremfor skattekort.

Frikort kan bestilles fra det året du fyller 13 år, og passer utmerket for ungdom med feriejobb. Bare husk at det ikke er mulig for foreldre å bestille på vegne av barna.

Leter du etter et sted å plassere pengene dine? Søk yA Høyrentekonto i dag.