Skattemeldingen – dette må du passe på

Av 5. april 2018Orden i økonomien

Skattemeldingen ble tilgjengelig elektronisk 4. april. Den viser tallene dine for i fjor. Fristen for å endre og levere skattemeldingen for inntektsåret 2017, er 30. april 2018. For næringsdrivende er fristen 31. mai.

Dette trenger du for å sjekke skattemeldingen

For å sjekke tallene i skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) bør du finne frem årsoppgavene fra:

 • arbeidsgiver(e)
 • banker og trygdeetaten
 • barnehage og skolefritidsordning
 • bolig (borettslag/sameie/boligaksjeselskap)

I tillegg har du kanskje mottatt årsoppgaver fra forsikringsselskap og forvaltningsselskap (om du har eid aksjer i 2017)? Med disse foran deg kan du sammenligne tallene, fremfor å gjette på om de stemmer.

Nytt i år

I år er det kun mindre endringer i skattemeldingen, opplyser Skatteetaten.

 • Post 5.0 for tilleggsopplysninger er fjernet. Skal du legge ved merknader til andre poster, må du nå legge ved et vedlegg. Du kan laste det opp elektronisk.
 • Det har kommet noen nye poster, blant annet for aksjesparekonto og pensjonssparing i IPS.
 • Formuesskatt: Det ble i 2017 innført en såkalt verdsettingsrabatt på 10 prosent for enkelte eiendeler. Formuesskatten vil da beregnes ut fra 90 prosent av verdiene i stedet for 100 prosent. Formue vil stå oppført før rabatt, med unntak av fast eiendom, som vil ha verdien  oppført ferdig rabattert. Les mer om dette her.

Ikke stol på at selvangivelsen er korrekt

Sjekk alle postene i selvangivelsen godt – både inntekter, gjeld og formue. Oppdager du feil eller mangler, må du endre dette i Altinn. Husk at det er du som har ansvaret for at Skatteetaten har korrekte opplysninger om deg – da blir også skatten riktig.

Spørsmålene du må stille deg

Pass på at du får alle fradragene du har krav på. For å avdekke om du har krav på flere fradrag, har Skatteetaten kommet opp med noen spørsmål du bør stille deg når du fyller ut selvangivelsen for 2017:

 • Har du barn under 12 år?
 • Har du ekstra reisevei til jobb?
 • Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb?
 • Har du leid ut bolig eller fritidsbolig?
 • Har du solgt bolig eller fritidsbolig med tap?
 • Har du lån?
 • Har du refinansiert lån i løpet av året som har gått?
 • Har du BSU-sparing?
 • Har du solgt aksjer eller verdipapirer med tap?
 • Er du enslig forsørger?
 • Har du store sykdomsutgifter?
 • Har du flyttet på grunn av ny jobb?
 • Studerte du i fjor?
 • Er du utenlandsk arbeidstaker?

Hvis du er usikker på hvilke fradrag du har rett på kan du prøve Skatteetatens fradragsveileder.

Hva gjør jeg om jeg får baksmell?

Er du en av de som har fått en ubehagelig overraskelse i år? Det er bortimot én million nordmenn som får restskatt hvert år. Restskatten må betales uansett. Dette kan bli en utfordring hvis du ikke har penger klar på konto.

For å komme deg ut av skattesmellen med økonomien intakt, kan det være en god løsning å søke om forbrukslån. Et forbrukslån lar deg låne penger uten krav til sikkerhet, og gir deg mulighet til å finansiere uforutsette utgifter. Les mer om forbrukslån og våre betingelser.

Husk at du må betale restskatten selv om du har sendt inn klage. Hvis du ikke betaler restskatten innen fristen vil det påløpe forsinkelsesrente. Restskatten skal betales til skatteoppkreverkontoret.

For å unngå skattesmell i fremtiden, er det viktig at du kontrollerer selvangivelsen. Hvis du fyller ut skatteberegningsskjemaet fra Skatteetaten, får du en oversikt over hvor mye du skal betale og hvilken skattesats du bør ligge på.

Vil du ha flere nyttige tips? Sjekk ut bloggen eller følg oss på Facebook.