Skip to main content

Har du oversikten over hvor mye familien din bruker hver måned? Setter du opp et budsjett, kan du få mer penger til hyggelige aktiviteter med familien.

 

Få oversikten

Første steg til en god familieøkonomi er å få oversikt. Du må danne deg et bilde over alle inntekter og utgifter, slik at du senere kan planlegge hva familien ønsker å bruke penger på i fremtiden.

Kanskje klarer dere å spare penger ved bedre matinnkjøp og får råd til en tur til en fornøyelsespark neste sommer?

Betal faste utgifter med en gang

De faste månedsutgiftene er det relativt greit å få oversikt over. Selv om noen av utgiftene varierer litt fra måned til måned, bør du sette av et fast beløp til alle utgiftsposter hver måned. Da unngår du at noen måneder blir ekstra tøffe, fordi familien brukte litt for mye måneden før.

List opp de faste utgiftene dere har, med beskrivelse og det månedlige beløpet.

Eksempler på faste utgifter:

 • Bolig
 • Renter og avdrag på lån
 • Forsikringer
 • Strøm
 • Telefon
 • Internett
 • Barnehage
 • Faste fritidsaktiviteter

Det kan være vanskelig å kutte i faste poster, da disse som regel består av nødvendige utgifter. Ved å trekke de faste postene tidlig fra budsjettet, vil du få en bedre oversikt over hvor mye dere har til variable utgifter.

Sett av nok til variable kostnader

Variable kostnader er typiske artikler som mat og drikke, reisekostnader, husholdningsartikler og klær. Skal du sette opp et familiebudsjett for første gang, kan det være en idé å gå gjennom kontoutskrifter og kvitteringer for de siste månedene.

Forslag til fremgangsmåte:

 1. Lag en oversikt over ulike typer butikker dere handler i, f.eks. mat, klær, restauranter og elektronikk.
 2. Gå så gjennom kvitteringer, og se hva du handler for i de ulike butikkene.
 3. Legg sammen utgiftene som går med i de ulike butikkene.

Du får kanskje en “aha-opplevelse” når du lister opp hva pengene dine faktisk går til i løpet av måneden. Kanskje drar du kortet på kaffebarer litt oftere enn du trodde?

Når dere har fått oversikt over hva pengene brukes til, kan dere sette mål for hva dere ønsker å endre.

Et budsjett er ikke nok

Det er dessverre ikke slik at privatøkonomien din bedres umiddelbart, fordi du setter opp et familiebudsjett. Budsjettet og eventuelle budsjettkutt må følges nøye.

Etter en periode vil dere se hvor dere kan gjøre justeringer for å få en sunnere økonomi. Endringer vil helt sikkert bli nødvendig. Se derfor på budsjettet som et dynamisk dokument som gir oversikten over hva pengene faktisk brukes til. Det vil gi større frihet i hverdagen.

For å komme igang med budsjetteringen, kan du bruke SIFOs referansebudsjett  som verktøy. Her får du en pekepinn på hva det er vanlig å bruke for en familie på fire.

Lykke til med budsjettet!