Skip to main content

I år har selvangivelsen fått nytt navn og heter nå skattemelding for formues- og inntektsskatt. Allerede 4. april blir tallene tilgjengelig elektronisk – da finner man endelig ut om man har penger til gode eller skylder restskatt.

Endring av navn og ny skatteforvaltningslov

Selv om skattemeldingen har nytt navn har den samme funksjoner og utseende som før. Årsaken til navnebyttet er den nye skatteforvaltningsloven (lovdata.no) som trådte i kraft 1. januar 2017.

Loven tydeliggjør at det er skattepliktiges ansvar å gi riktige opplysninger til rett tid. Det betyr at det er du som fastsetter grunnlaget for skatten når skattemeldingen leveres. Når du har sendt inn opplysningene beregner Skatteetaten skatten ut i fra hva du har oppgitt. Tidligere var det Skatteetaten som fastsatte dette grunnlaget, hvor det i praksis var du som gjorde det når du akseptere eller endret den forhåndsutfylte selvangivelsen. Bortsett fra dette har loven i praksis ingen store endringer.

Det er også noen endringer av noen begrep som du bør være klar over. For eksempel er ordet «ligning» erstattet med«fastsetting». En full oversikt over gamle og nye begrep finner du her (skatteetaten.no).

Skattemeldingen viser tallene dine for 2016. Fristen for å endre og levere skattemeldingen for inntektsåret 2016, er 30. april 2017.

Hva trenger du for å sjekke skattemeldingen?

For å sjekke tallene i selvangivelsen bør du finne frem årsoppgavene fra:

 • arbeidsgiver(e)
 • banker og trygdeetaten
 • barnehage og skolefritidsordning
 • bolig (borettslag/sameie/boligaksjeselskap)

I tillegg har du kanskje mottatt årsoppgaver fra forsikringsselskap og forvaltningsselskap (om du har eid aksjer i 2016)? Med disse foran deg kan du sammenligne tallene, fremfor å gjette på om de stemmer.

Ikke stol på at selvangivelsen er korrekt

Sjekk alle postene i selvangivelsen godt – både inntekter, gjeld og formue. Hold tunga rett i munnen – oppdager du feil eller mangler må du endre dette i Altinn. Helligdager og utsendelser fra Skatteetaten blir automatisk tatt hensyn til. Husk at det er du som har ansvaret for at Skatteetaten har korrekte opplysninger om deg – da blir også skatten riktig.

Spørsmålene du må stille deg

Pass på at du får alle fradragene du har krav på. For å avdekke om du har krav på flere fradrag har Skatteetaten kommet opp med noen spørsmål du bør stille deg når du fyller ut selvangivelsen for 2016:

 • Har du barn under 12 år?
 • Har du ekstra reisevei til jobb?
 • Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb?
 • Har du leid ut bolig eller fritidsbolig?
 • Har du solgt bolig eller fritidsbolig med tap?
 • Har du lån?
 • Har du refinansiert lån i løpet av året som har gått?
 • Har du BSU-sparing?
 • Har du solgt aksjer eller verdipapirer med tap?
 • Er du enslig forsørger?
 • Har du store sykdomsutgifter?
 • Har du flyttet på grunn av ny jobb?
 • Studerte du i fjor?
 • Er du utenlandsk arbeidstaker?

Hvis du er usikker på hvilke fradrag du har rett på kan du prøve Skatteetatens fradragsveileder.

Hva gjør jeg om jeg får baksmell?

Er du en av de som har fått en ubehagelig overraskelse i år? Det er bortimot én million nordmenn som får restskatt hvert år. Restskatten må betales uansett. Dette kan bli en utfordring hvis du ikke har penger liggende klar på konto.

For å komme deg ut av skattesmellen med økonomien intakt, kan det være en god løsning å søke om forbrukslån. Et forbrukslån lar deg låne penger uten krav til sikkerhet, og gir deg mulighet til å finansiere uforutsette utgifter. Les mer om forbrukslån og våre betingelser.

Husk at du må betale restskatten selv om du har sendt inn klage. Hvis du ikke betaler restskatten innen fristen vil det påløpe forsinkelsesrente. Restskatten skal betales til skatteoppkreverkontoret.

For å unngå skattesmell i fremtiden, er det viktig at du kontrollerer selvangivelsen. Hvis du fyller ut skatteberegningsskjemaet fra Skatteetaten, får du en oversikt over hvor mye du skal betale og hvilken skattesats du bør ligge på.

Vil du ha flere nyttige tips? Sjekk ut bloggen eller følg oss på Facebook.