Skip to main content

Egenkapital, betalingsanmerkninger og alder er blant faktorene som spiller inn når banken vurderer lånesøknaden din. Les hva du bør ha kontroll på når du skal søke lån.

Har du søkt om boliglån og fått avslag? Kanskje fikk du lån, men ikke like mye som du hadde trodd på forhånd? Banken gjør en grundig sjekk av deg og økonomien din før de låner ut penger. Her er de 7 vanligste grunnene til at banken avslår lånesøknader.

1. Du har dårlig betalingsevne

Jo større lån du kan betjene, desto bedre betalingsevne har du. Tror banken at en renteøkning vil føre til at innbetalingene uteblir, kan du få et lavere lån enn du søkte om, eller i verste fall rent avslag.

For å få et bilde av betalingsevnen din sjekker banken hvor mye du har i inntekt. I noen tilfeller sjekker de også historikken på lønnskontoen. Med regelmessige overtrekk på lønnskontoen kan banken se at du har for vane å bruke mer penger enn du faktisk har. Noen måneder har selvsagt større og flere utgiftsposter enn ellers, og dette må du poengtere i søknaden.

2. Du har registrerte betalingsanmerkninger

Lånesøknaden din vil nesten garantert bli avslått dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger. Det betyr nemlig at evnen din til å betale gjeld er svak.

Betalingsanmerkninger dukker opp hvis du inngår avtale om gjeldsordning, blir slått personlig konkurs eller når ubetalte regninger blir til inkassokrav. I aktive inkassosaker vil betalingsanmerkningen gjelde helt til pengene du skylder er betalt. Kvitt deg derfor med inkassosaker før du søker lån.

3. Du kvalifiserer ikke til å søke lån

Det er ikke bare betalingsevnen din som avgjør om du kvalifiserer for lån. Ulike banker opererer med forskjellige regler her – aldersgrensen kan variere fra 18 til 28 år.

Noen banker krever også at du er norsk statsborger, eller har bodd i Norge i minst tre år.

4. Du søkte om for stort lån

Avslaget på lånesøknaden kan dreie seg om at du søkte om for mye penger. Banken kan altså ha kommet fram til at du ikke har inntekten som trengs til å betale tilbake lånet.

Banker har dessuten ikke lov til å låne ut mer enn fem ganger årsinntekt inklusive studiegjeld.

Les også: 6 råd for å redusere gjeld

5. Du fikk et dårlig resultat på kredittsjekken

Banken tar en kredittsjekk av deg før du eventuelt får forbrukslån, boliglån, billån eller kredittkort. Et dårlig resultat kan ende i avslag. Som oftest er det betalingsanmerkninger som er årsaken bak et avslag, så prioriter å ordne opp i pågående inkassosaker før du søker lån.

6. Du har for lite i egenkapital

Når førstegangskjøpere søker boliglån er liten egenkapital en vanlig årsak til avslag. Banker krever nemlig at du skal kunne finansiere 15 prosent av kjøpesummen selv. Grunnen til det er fordi de ikke har lov til å låne ut mer enn 85 prosent av markedsverdien for boligen.

Les også: Slik sparer du nok egenkapital

Avslaget kan bli snudd til en godkjenning dersom du stiller med sikkerhet i annen eiendom eller har en kausjonist. Da stiller noen andre opp med egenkapitalen du mangler. Dette er som regel noen som stoler på deg og betalingsevnen din, for eksempel nære slektninger.

7. Du har for stor gjeld

En årsak til at lånesøknaden avslås kan være at du har andre gjeldsforpliktelser. Mengden gjeld kan gjøre det vanskelig for banken å forutse om du vil klare å betale tilbake lånet. Hverken du eller banken vil ha namsmannen på døra. Her kan du lese om hva slags gjeld du bør betale først.

En god løsning dersom du har mye gjeld er å refinansiere alle smålån til ett større lån. Det gir deg muligheten til å få en sunnere økonomi og bedre lånebetingelser i fremtiden.

Er du ute etter et lån som ikke stiller krav til sikkerhet? Søk yA Forbrukslån i dag eller les mer om refinansiering.

Låneeksempel: eff.rente 16,7 %, 65.000, o/5 år, kostnad: 28.908, Totalt: 93.908